WARSZTATY KULINARNE

11 Październik2021

Czytaj dalej

SZLACHETNA PACZKA 2021

04 Październik2021

Bez Ciebie im nie pomożemy. Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości pilnie poszukują wolontariuszy w województwie pomorskim! Brakuje ponad 800 osób

Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby wolontariuszy, skala pomocy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości na terenie województwa pomorskiego będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

Czytaj dalej

WARSZTATY GLINIARSKIE

27 Wrzesień2021

Czytaj dalej

VIII Festiwal Żurawiny

03 Wrzesień2021

III TURA NABORU W RAMACH PROJEKTU WŁASNA FIRMA W SERCU KASZUB

05 Sierpień2021

Masz pomysł na firmę? Pozyskaj ponad 31 tyś. zł na otworzenie własnej działalności gospodarczej w ramach III tury rekrutacji!

Od dnia 05.08.2021 r. Powiat Kościerski rozpoczyna procedurę III naboru osób, które planują otworzenie działalności gospodarczej ze wsparciem finansowym projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”.

Osoby, które zakwalifikują się do Projektu otrzymają bezzwrotne wsparcie w wysokości 23 050 zł dotacji na utworzenie działalności gospodarczej oraz dodatkowe 8 100 zł wsparcia pomostowego przez okres 6 m-cy, na wydatki związane z comiesięcznymi opłatami ponoszonymi przez Przedsiębiorcę.

Przed zarejestrowaniem firmy będzie można dodatkowo skorzystać z bezpłatnego szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, którego tematyka będzie obejmowała m.in.: procedurę zakładania działalności gospodarczej, budżetowanie przedsięwzięcia, podstawowe formy księgowości i rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać wsparcie finansowe na utworzenie i funkcjonowanie własnej działalności gospodarczej, należy w terminie rekrutacji tj. od 16.08.2021 r. do 27.08.2021 r. złożyć komplet dokumentów w formie papierowej lub przez ePUAP (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu) w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9C, 83-400  Kościerzyna.

Szczegółowe informacje oraz wymagane wzory dokumentów dostępne w poniższym linku:

http://lgdstolem.pl/projekty-lgd/wlasna-firma-w-sercu-kaszub/

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: wlasna.firma@powiatkoscierski lub telefonicznie: 58 694 05 46.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LIPUSZU

12 Lipiec2021

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W LIPUSZU

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 lipca 2021 r. (poniedziałek), w godzinach 12.00-14.30, w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM, przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu będzie miał miejsce dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:

  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Kursy, szkolenia i dla osób w wieku aktywności zawodowej,
  • instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw (preferencyjne pożyczki, poręczenia),
  • wsparcie dla działań na rzecz dzieci i młodzieży w ramach programu „ERASMUS +”,
  • wsparcie z funduszy europejskich na termomodernizację budynków wielorodzinnych,
  • Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i inne…

 

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przygotowany zostanie przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy europejskich w Chojnicach przy współpracy z Stowarzyszeniem LGD STOLEM

 

RUSZYŁA XX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

02 Lipiec2021

Rozpoczęła się XX edycja  programu stypendialnego,  ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 7000 zł. Stypendium przekazywane będzie w 10 ratach, od października do lipca, na rachunek bankowy Stypendysty. Raty będą wypłacane w następującej wysokości: 1.200 zł w październiku i listopadzie, 1.100 zł w grudniu, 500 zł od stycznia do lipca.

Czytaj dalej

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

10 Czerwiec2021

Rachmistrze telefoniczni rozpoczęli pracę!

Nie spisałeś się przez Internet? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza!

Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88

lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

Czytaj dalej

Projekt zmiany LSR LGD Stolem na lata 2016-2023

02 Czerwiec2021

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, projektuje podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zakłada się zwiększenie budżetu o kwotę 379 000,00 euro z  przeznaczeniem na realizację:

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

01 Czerwiec2021

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku i udzielenie absolutorium Zarządowi.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 09.06.2021

Projekty_uchwał_WZC_09_06_2021docx