III Posiedzenie Rady LGD Stolem

13 Maj2021

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu   20 maja 2021 r.(czwartek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się III Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach  naboru nr 15/2021 i 16/2021, a także ocena i wybór operacji własnych złożonych   w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej w załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek III posiedzenia Rady_LGD_Stolem_2020-2023

Zakończyły się nabory wniosków nr 15/2021 i 16/2021

29 Kwiecień2021

W dniu 28.04.2021r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 15/2021 i 16/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 9 wniosków o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 15/2021 wpłynęły 4 wnioski. Koszt całkowity złożonych wniosków to  250 922,20 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 135 533,15ł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 15/2021 to 200 tys.zł.. Natomiast w ramach konkursu nr 16/2021  wpłynęło 5 wniosków. Łączny koszt całkowity wynosi 1 150 975,37zł, a wnioskowana kwota pomocy to 404 000,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 16/2021 wynosiła 589 769,76zł.

Poniżej rejestry złożonych w ramach naboru wniosków:

Rejestr WOPP nabór 15-2021

Rejestr WOPP nabór 16-2021

Życzenia Wielkanocne

01 Kwiecień2021

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

29 Marzec2021

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 16/2021

16 Marzec2021

Ogłoszenie o naborze nr 16/2021

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 31.03.2021r. – 28.04.2021r.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 15/2021

16 Marzec2021

Ogłoszenie o naborze nr 15/2021

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.1.1.: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 31.03.2021r. – 28.04.2021r.

Czytaj dalej

PROGRAM STYPENDIALNY HORYZONTY

02 Marzec2021

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków informujemy, że do dnia 31 marca trwa rekrutacja do 11 edycji  Programu Stypendialnego Horyzonty realizowanego przez Fundację EFC i Fundację Rodziny Staraków.  Program Horyzonty to kompleksowe wsparcie dla uczennic i uczniów pochodzących z małych miejscowości, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą się dalej rozwijać w wybranych liceach i technikach w dużych miastach. Czytaj dalej

II TURA NABORU W RAMACH PROJEKTU WŁASNA FIRMA W SERCU KASZUB

25 Luty2021

Ponad 31 tyś. zł wsparcia na otworzenie własnej firmy!

Powiat Kościerski od dnia 25 lutego 2021r. rozpoczyna procedurę II naboru osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą z udzieleniem dotacji i wsparcia pomostowego.

W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” można uzyskać 23 050 zł dotacji na utworzenie działalności gospodarczej oraz dodatkowe 8 100 zł wsparcia pomostowego przez okres 6 m-cy, na comiesięczne wydatki bieżące firmy.

W ramach projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub” planowane jest utworzenie w sumie 45 nowych firm oraz dodatkowych 10 miejsc pracy w nowoutworzonych firmach.

Szczegółowe informacje oraz wymagane wzory dokumentów dostępne w poniższym linku:

http://lgdstolem.pl/projekty-lgd/wlasna-firma-w-sercu-kaszub/

Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.

11 Luty2021

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

Czytaj dalej

MOŻLIWOŚĆ ANEKSOWANIA UMÓW W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

04 Styczeń2021

UWAGA! Możliwość aneksowania umów na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie dotyczącym m.in. miejsc pracy

 

Na podstawie §2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.) informujemy o możliwości aneksowania umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany przepisów wprowadzone wskazanym wyżej rozporządzeniem.

Zmiany umowy dokonywane będą w oparciu o otrzymany z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie formularz aneksu.

Jak już wcześniej informowaliśmy, zmiany przepisów i dokumentów wprowadzają ułatwienia w realizacji i „trwałości” operacji, m.in. znoszą obowiązek osiągnięcia 30% wartości lub ilości sprzedanych dóbr/ usług jak również w istotny sposób modyfikują zobowiązania dotyczące miejsc pracy.

Beneficjenci zainteresowani aneksowaniem umowy proszeni są o kontakt z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

UWAGA: Dotyczy wyłącznie operacji polegających na podejmowaniu działalności gospodarczej.