RUSZYŁA XXI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

24 Czerwiec2022

Rozpoczęła się XXI edycja  programu stypendialnego,  ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 7000 zł. Stypendium przekazywane będzie w 10 ratach, od października do lipca, na rachunek bankowy Stypendysty.

Czytaj dalej

BIURO LGD NIECZYNNE

15 Czerwiec2022

W dniu 17.06.2022r biuro LGD Stolem będzie zamknięte. 

Za utrudnienia przepraszamy.

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORÓW NR 18/2022 I 19/2022

09 Czerwiec2022

Na posiedzeniu w dniu 08.06.2022 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 18/2022 i nr 19/2022.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD Stolem

01 Czerwiec2022

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu  8 czerwca 2022 r. (środa)  o godz. 8.00 w biurze LGD Stolem w Lipuszu,   odbędzie się VIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie będzie ocena wniosków złożonych w ramach naborów nr 18/2022 i 19/2022 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

Proponowany porządek VIII posiedzenia Rady_LGD_Stolem_2020-2023

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

18 Maj2022

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  25 maja 2022 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w 2021 roku i udzielenie absolutorium Zarządowi.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 25.05.2022

Projekty_uchwał_WZC_25.05.2022

NABORY NR 18/2022 I 19/2022 ZAKOŃCZONE

18 Maj2022

W dniu 17.05.2022r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 18/2022 i 19/2022 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 6 wniosków o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 18/2022 wpłynęło 5 wniosków. Koszt całkowity złożonych wniosków to 1 497 566,01 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 762 570,59 zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 18/2022 wynosi 269 593,81 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 1 078 375,24 zł. Natomiast w ramach konkursu nr 19/2022  wpłynął 1 wniosek. Łączny koszt całkowity wynosi 300 400,08zł, a wnioskowana kwota pomocy to 143 167,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 19/2022 wynosiła 50 322,45 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 201 289,80zł. Poniżej rejestry złożonych wniosków.

Rejestr_wniosków_18_2022

Rejestr_wniosków_19_2022

 

 

Nabór na stanowisko pracy

13 Maj2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem ogłasza nabór na stanowisko pracy – Pracownik administracyjno – wdrożeniowy. Rozpoczęcie pracy od 1 lipca 2022 roku. Szczegóły w załączniku poniżej.

nabór na stanowisko pracy LGD Stolem 2022

WARSZTATY WITRAŻU

12 Maj2022

Czytaj dalej

WARSZTATY JĘZYKA KASZUBSKIEGO

26 Kwiecień2022

Czytaj dalej

PONOWNA OCENA OPERACJI W RAMACH NABORU NR 17/2021

25 Kwiecień2022

Na posiedzeniu w dniu 19.04.2022 r Rada LGD Stolem  przeprowadziła ponowną ocenę dwóch operacji z naboru nr 17/2021 w związku ze złożeniem protestów od oceny Rady dokonanej w dniu 12 stycznia 2021r i ich przekazaniem do ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W wyniku ponownej oceny Rada LGD Stolem podtrzymała swoje zdanie i nie uwzględniła zarzutów przedłożonych w protestach.

Poniżej publikujemy protokół z posiedzenia Rady oraz  rejestr interesów i tabelę wykluczeń z oceny:

Protokół_Rada_Protesty_19.04.2022

Rejestr_interesów_i_tabela wykluczeń _protesty_17_2021