WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

13 Styczeń2023

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach ogłoszonego  naboru wniosków nr 20/2023 z zakresu  rozwijania działalności gospodarczej. Nabór przeprowadzony zostanie w terminie od 31.01.2023r do 16.02.2023r. Warsztaty odbędą się w dniu 23 stycznia 2023r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 12:30 do 14:30 .

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 20/2023

13 Styczeń2023

Ogłoszenie o naborze nr 20/2023

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 Wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i utrzymania miejsc pracy, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.c  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin składania wniosków: 31.01.2023r. – 16.02.2023r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w biurze LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

Limit środków dostępnych w konkursie:  57 670,28 EUR. co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 230 681,12  zł.

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczno – Noworoczne

20 Grudzień2022

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD Stolem

09 Listopad2022

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podczas ostatniego posiedzenia, podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR).

Zmiana dotyczy Załącznika nr 3 do LSR i polega na urealnieniu kwot w euro po ostatnio przeprowadzonych naborach wniosków oraz zwiększeniu alokacji na  zaplanowany w tym roku nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (strony: 61-64). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 23 listopada 2022r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem-projekt_zmiana_listopad_2022

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

WARSZTATY JĘZYKA KASZUBSKIEGO II GRUPA

07 Październik2022

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE – Nowa LSR

16 Wrzesień2022

LGD Stolem rozpoczęła opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych potrzeb obszaru oraz do wypracowania przedsięwzięć i zadań służących realizacji nowej strategii.

PRZYJDŹ – TWÓJ GŁOS JEST DLA NAS WAŻNY!!!

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

14 Wrzesień2022

Czytaj dalej

WARSZTATY WITRAŻU

07 Wrzesień2022

Czytaj dalej

WARSZTATY JĘZYKA KASZUBSKIEGO

07 Wrzesień2022

Czytaj dalej

IX FESTIWAL ŻURAWINY

31 Sierpień2022