XIII FESTIWAL PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ „BURCZYBAS”

13 Lipiec2017

XVI EDYCJA „DYPLOMU Z MARZEŃ”

03 Lipiec2017

 

Rozpoczęła się XVI edycja  programu stypendialnego „DYPLOM Z MARZEŃ” ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium. W ciągu sześciu  lat uczestniczenia LGD Stolem w programie stypendium otrzymało 51 maturzystów z obszaru LGD na łączną kwotę 255 000,00zł. Czytaj dalej

ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW DO LSR LGD STOLEM

03 Lipiec2017

W związku z obowiązującą wytyczną Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi oraz mając na uwadze realizację wskaźników zapisanych w LSR, Zarząd LGD Stolem po przeprowadzeniu ewaluacji realizacji strategii za okres od maja 2016 do czerwca 2017 zadecydował, iż konieczne jest wszczęcie postępowania mającego na celu zmianę obowiązujących procedur wyboru operacji i grantobiorców oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, podejmowania działalności gospodarczej i lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców. Czytaj dalej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD STOLEM

22 Czerwiec2017

W dniu 19.06.2017r o godz. 16:15 (drugi termin), w sali narad Urzędu Gminy odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Stolem. Na zebraniu obecnych było 28 członków spośród 65. Zgodnie z porządkiem obrad przyjęte zostały jednogłośnie uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego LGD Stolem za 2016 rok, odwołania członków Rady LGD Stolem w wyniku złożenia pisemnych rezygnacji i powołania w ich miejsce nowych członków, zgodnie z wytyczną Ministra Rozwoju Rolnictwa i Wsi nr 3/1/2017 z dnia 21.03.2017r w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji  przez lokalne grupy działania. Na zebraniu przedstawiony został również aktualny stan wdrażania LSR LGD Stolem oraz przekazano informację o konieczności wprowadzenia zmian w niektórych załącznikach LSR – między innymi zmiany wymagają zapisy procedur wyboru operacji i grantobiorców oraz lokalne kryteria wyboru. Wkrótce na stronie pojawi się informacja w tej sprawie.

Poniżej znajdują się scany uchwał podjętych na WZC w dniu 19.06.2017r oraz prezentacja aktualnego stanu wdrażania LSR.

Uchwały WZC 19.06.2017

Prezentacja_sprawozdanie_LSR_LGD_Stolem_2016-2023-WZC_2017pptx

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

12 Czerwiec2017

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 (drugi termin godz. 16.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności stowarzyszenia w 2016 roku oraz uzupełnienie składu osobowego Rady LGD Stolem

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

Proponowany porządek WZC – 19.06.2017

Projekty_uchwał_WZC_19-06-2017

WYNIKI OCENY RADY LGD STOLEM

27 Kwiecień2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2017 Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru nr 3/2017 i naboru nr 4/2017. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji oraz wytycznych MRiRW publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów oraz listy operacji zgodnych z LSR i wybranych dla naboru nr 3/2017 oraz naboru nr 4/2017. W dniu dzisiejszym zostaną wysłane pisma do wnioskodawców z wynikiem i uzasadnieniem dokonanej oceny z godnie z zapisami procedury wyboru i oceny operacji LGD.

Protokół Rada LGD Stolem_25.04.2017

Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 3-2017

Lista operacji wybranych – nabór 3-2017

Rejestr interesów nabór 3-2017

Tabela wykluczeń nabór – 3-2017

Lista opercji zgodnych z LSR – nabór 4-2017

Lista operacji wybranych – nabór 4-2017

Rejestr intersów nabór 4-2017

Tabela wykluczeń – nabór 4-2017

 

 

WYJAZD DO INKUBATORA W MINIKOWIE

24 Kwiecień2017

W związku z planowanym w drugiej połowie 2017roku naborem wniosków na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, LGD Stolem zaprasza osoby zainteresowane do udziału w wyjeździe studyjnym do inkubatora kuchennego w  Minikowie, koło Bydgoszczy. Wyjazd planowany jest na dzień 19 maja br.

Głównym celem wyjazdu jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie możliwości sprzedaży produktów przetworzonych przez rolników, zasad zakładania i funkcjonowania inkubatorów kuchennych oraz pokazanie dobrej praktyki w zakresie wdrażania innowacyjnego rozwiązania dla producentów lokalnych produktów rolno- spożywczych, jakim jest założenie inkubatora kuchennego na obszarach wiejskich.

Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym jest całkowicie bezpłatne. Organizator zapewnia transport oraz obiad. Wyjazd planowany jest z Kościerzyny, około 8:00, powrót około 19:00.

Zgłoszenia prosimy dokonywać do 12 maja br. za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@lgdstolem.pl podając imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Stolem

18 Kwiecień2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 25kwietnia 2017 r. (wtorek)  o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się VIII Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie  ocena i wybór wniosków do finansowania, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone nabory nr 3/2017 i nr 4/2017 w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023.

Poniżej proponowany porządek obrad.

Porządek obrad Rady LGD Stolem

Życzenia Wielkanocne

13 Kwiecień2017

Print

Lgd Stolem zakończyło nabór wniosków.

07 Kwiecień2017

W dniu 06.04.2017 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 3/2017 i nr 4/2017. Do LGD wpłynęło łącznie 13 wniosków – 10 w ramach podejmowania działalności gospodarczej oraz 3 w ramach budowy, przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Poniżej publikujemy listy złożonych wniosków w ramach zakończonych naborów. Listy zamieszczone zostały również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Rejestr WOPP – Nabór 3/2017

Rejestr WOPP – Nabór 4/2017