NARODOWY SPIS POWSZECHNY

10 Czerwiec2021

Rachmistrze telefoniczni rozpoczęli pracę!

Nie spisałeś się przez Internet? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza!

Rachmistrz może zadzwonić do Ciebie z numeru 22 828 88 88

lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

Czytaj dalej

Projekt zmiany LSR LGD Stolem na lata 2016-2023

02 Czerwiec2021

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, projektuje podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zakłada się zwiększenie budżetu o kwotę 379 000,00 euro z  przeznaczeniem na realizację:

Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

01 Czerwiec2021

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie przyjęcie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku i udzielenie absolutorium Zarządowi.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 09.06.2021

Projekty_uchwał_WZC_09_06_2021docx

WYNIKI OCENY I WYBORU OERACJI RADY LGD STOLEM

25 Maj2021

Na posiedzeniu w dniu 20.05.2021 r Rada LGD Stolem dokonała oceny i wyboru operacji w ramach naborów nr 15/2021 i nr 16/2021 oraz w ramach zamiaru realizacji operacji własnych   nr 1/2021/OW i 2/2021/OW.

Czytaj dalej

III Posiedzenie Rady LGD Stolem

13 Maj2021

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu   20 maja 2021 r.(czwartek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27),  odbędzie się III Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2020-2023.

Przedmiotem obrad będzie ocena i wybór wniosków złożonych w ramach  naboru nr 15/2021 i 16/2021, a także ocena i wybór operacji własnych złożonych   w ramach wdrażania LSR LGD Stolem na lata 2016 – 2023 objętego PROW 2014-2020.

Poniżej w załączeniu proponowany porządek obrad.

Proponowany porządek III posiedzenia Rady_LGD_Stolem_2020-2023

Zakończyły się nabory wniosków nr 15/2021 i 16/2021

29 Kwiecień2021

W dniu 28.04.2021r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 15/2021 i 16/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 9 wniosków o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 15/2021 wpłynęły 4 wnioski. Koszt całkowity złożonych wniosków to  250 922,20 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 135 533,15ł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 15/2021 to 200 tys.zł.. Natomiast w ramach konkursu nr 16/2021  wpłynęło 5 wniosków. Łączny koszt całkowity wynosi 1 150 975,37zł, a wnioskowana kwota pomocy to 404 000,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 16/2021 wynosiła 589 769,76zł.

Poniżej rejestry złożonych w ramach naboru wniosków:

Rejestr WOPP nabór 15-2021

Rejestr WOPP nabór 16-2021

Życzenia Wielkanocne

01 Kwiecień2021

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

29 Marzec2021

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów. Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 16/2021

16 Marzec2021

Ogłoszenie o naborze nr 16/2021

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 31.03.2021r. – 28.04.2021r.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 15/2021

16 Marzec2021

Ogłoszenie o naborze nr 15/2021

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.1.1.: Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług, w ramach zakresu – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, do 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 31.03.2021r. – 28.04.2021r.

Czytaj dalej