WARSZTATY DOT. NABORU NR 17/2021

16 Listopad2021

LGD Stolem zaprasza na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej ( wniosek o przyznanie pomocy, biznesplan, warunki i kryteria przyznania pomocy) w ramach ogłoszonego  naboru wniosków nr 17/2021 z zakresu  podejmowania działalności gospodarczej. Nabór przeprowadzony zostanie w terminie od 30.11.2021r do 22.12.2021r

Warsztaty odbędą się w dniu 25 listopada 2021r w Urzędzie Gminy w Kościerzynie, na ul. Strzeleckiej 9 w sali posiedzeń, w godzinach od 13:00 do 15:00 .

Chętnych do  uczestnictwa w warsztatach – osoby fizyczne mające adres stałego lub czasowego zameldowania na terenie jednej z pięciu gmin  obszaru Lgd Stolem (gmina wiejska Kościerzyna, gmina Karsin, gmina Nowa Karczma, gmina Dziemiany  oraz gmina Lipusz) prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (biuro@lgdstolem.pl)  bądź telefoniczną ( 58 680 05 70). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 17/2021

16 Listopad2021

Ogłoszenie o naborze nr 17/2021

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 30.11.2021r. – 22.12.2021r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w biurze LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

Limit środków dostępnych w konkursie: 149 043,24 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 596 172,96 zł.

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł

Czytaj dalej

RELACJA WARSZTATY KULINARNE

15 Listopad2021

W dniach 22-23.10.2021r (I grupa) oraz 05-06.11.2021r (II grupa), w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie odbyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach operacji własnej pn. ” Warsztaty promujące i kultywujące dziedzictwo lokalne obszary LGD Stolem ” z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

Czytaj dalej

RELACJA WARSZTATY GLINIARSKIE

15 Listopad2021

W dniach 15-16.10.2021r (I grupa) oraz 22-23.10.2021r (II grupa), w gospodarstwie agroturystycznym Zielony Kot w Lipuszu odbyły się warsztaty gliniarskie realizowane w ramach operacji własnej pn. ” Warsztaty promujące i kultywujące dziedzictwo lokalne obszary LGD Stolem ”                z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego.

Czytaj dalej

Spotkania informacyjne z mieszkańcami 2021

27 Październik2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD na serię corocznych spotkań informacyjnych, które odbędą się w każdej z 5-iu gmin członkowskich zgodnie z informacjami zamieszczonymi na plakacie. Celem spotkań jest przedstawienie lokalnej społeczności dotychczasowego stanu realizacji LSR LGD STOLEM na lata 2016-2023 oraz informacja na temat kolejnych działań i naborów wniosków zgodnie z założeniami lokalnej strategii rozwoju. Serdecznie zapraszamy lokalną społeczność do udziału w spotkaniu i wyrażania swoich sugestii na temat skuteczności wdrażania LSR, ponieważ jej realizacja ma służyć mieszkańcom obszaru i zaspokajać państwa potrzeby.

Walne Zebranie Członków LGD Stolem

27 Październik2021

Zarząd LGD Stolem zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem do udziału w Walnym Zebraniu Członków,  które odbędzie się w dniu  3 listopada 2021 r. (środa) o godz. 17.00 (drugi termin godz. 17.15) w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem zebrania będzie wybór  władz LGD Stolem – Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021 – 2025.

W załącznikach poniżej znajdują się proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał.

Załączniki:

proponowany porzadek WZC – 03.11.2021

Projekty uchwał WZC – 03.11.2021

WARSZTATY KULINARNE

11 Październik2021

Czytaj dalej

SZLACHETNA PACZKA 2021

04 Październik2021

Bez Ciebie im nie pomożemy. Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości pilnie poszukują wolontariuszy w województwie pomorskim! Brakuje ponad 800 osób

Jeżeli nie uda się zrekrutować brakującej liczby wolontariuszy, skala pomocy Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości na terenie województwa pomorskiego będzie w tym roku zdecydowanie mniejsza. To już ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu. Można to zrobić za pośrednictwem strony www.superw.pl.

Czytaj dalej

WARSZTATY GLINIARSKIE

27 Wrzesień2021

Czytaj dalej

VIII Festiwal Żurawiny

03 Wrzesień2021