Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD Stolem

09 Listopad2022

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podczas ostatniego posiedzenia, podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR).

Zmiana dotyczy Załącznika nr 3 do LSR i polega na urealnieniu kwot w euro po ostatnio przeprowadzonych naborach wniosków oraz zwiększeniu alokacji na  zaplanowany w tym roku nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (strony: 61-64). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 23 listopada 2022r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem-projekt_zmiana_listopad_2022

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

WARSZTATY JĘZYKA KASZUBSKIEGO II GRUPA

07 Październik2022

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE – Nowa LSR

16 Wrzesień2022

LGD Stolem rozpoczęła opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych potrzeb obszaru oraz do wypracowania przedsięwzięć i zadań służących realizacji nowej strategii.

PRZYJDŹ – TWÓJ GŁOS JEST DLA NAS WAŻNY!!!

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

14 Wrzesień2022

Czytaj dalej

WARSZTATY WITRAŻU

07 Wrzesień2022

Czytaj dalej

WARSZTATY JĘZYKA KASZUBSKIEGO

07 Wrzesień2022

Czytaj dalej

IX FESTIWAL ŻURAWINY

31 Sierpień2022

WARSZTATY MUZYCZNE

29 Sierpień2022

Czytaj dalej

RUSZYŁA XXI EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO

24 Czerwiec2022

Rozpoczęła się XXI edycja  programu stypendialnego,  ponownie współfinansowana  przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania stypendium.

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 7000 zł. Stypendium przekazywane będzie w 10 ratach, od października do lipca, na rachunek bankowy Stypendysty.

Czytaj dalej

BIURO LGD NIECZYNNE

15 Czerwiec2022

W dniu 17.06.2022r biuro LGD Stolem będzie zamknięte. 

Za utrudnienia przepraszamy.