Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rekrutacja – kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

26 czerwiec2013 Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 
 _______________________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem rozpoczyna rekrutację  do udziału w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Kurs kończy się egzaminem państwowym oraz uzyskaniem kwalifikacji „Ratownika” zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym potwierdzonej certyfikatem. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

W kursie mogą wziąć udział w szczególności:

– członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru LGD Stolem (gminy: Kościerzyna, Lipusz, Dziemiany, Nowa Karczma, Karsin) w wieku 18-24 lat – osoby uczące się lub kształcące, nieaktywne zawodowo,

– w  przypadku wolnych miejsc pozostali chętni w wieku 18-24 lat.

Kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć do 10 lipca 2013 r. w biurze LGD Stolem przy u. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Dodatkowe informacje w biurze LGD Stolem w Lipuszu lub pod numerami telefonu: 58 6800570, 503 124 612.

 

Załączniki:

Kwestionariusz zgłoszeniowy

 


Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy