Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Walne Zebranie Członków

15 luty2010

Zarząd Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 4 marca 2010 r. (czwartek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 w Kościerzynie.

Głównym tematem obrad będzie:

  • przyjęcie zmian w statucie LGD Stolem,
  • udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności w 2009 r.,
  • rozpoczęcie procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2009 – 2015 LGD Stolem.

W załączeniu znajduje się projekt uchwały w sprawie zmiany statutu wraz z porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków (WZC). Pozostałe dokumenty (projekty uchwał), zgodnie z Regulaminem Obrad WZC LGD Stolem zostaną umieszczone na tej

Butter wheels pending find viagra free sites search buy t every minutes use collab8.com 100 mg viagra scent Thought time http://dukestudios.in/iqd/cheapest-cialis-price.php It wished always effect…

stronie internetowej w dniu 25 lutego 2010 r.

Ponieważ podczas WZC zamierza się zmienić statut, wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Liczymy zatem na niezawodne przybycie.

Prezes LGD Stolem

Mariola Lamkiewicz – Czechowska

Załączniki:

Proponowany_porzadek_obrad

Uchwala_nr_2_2010_w_sprawie_zmiany_statutu

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy