Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o IX Posiedzeniu Rady LGD Stolem

29 sierpień2017

Przewodnicząca Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 6 września 2017 r. (środa)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipuszu przy ul. Wybickiego 27,  odbędzie się IX Posiedzenie Rady LGD Stolem w kadencji 2015-2019.

Przedmiotem obrad będzie zmiana niektórych kryteriów wyboru operacji oraz zapisów procedury tego wyboru.

Program posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza Zebrania.
  4. Zmiana Procedury wyboru i oceny operacji w ramach
  5. Zmian kryteriów wyboru operacji dla niektórych przedsięwzięć w ramach LSR
  6. Zmiana Procedury wyboru i oceny grantobiorców, wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy