Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Promocja Leader – szkolenia

24 wrzesień2008

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM zaprasza do wzięcia udziału w cyklu spotkań promujących LEADER-a w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W sumie odbędzie się 15 spotkań – szkoleń na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład LGD Stolem, tj. w:

Gminie Kościerzyna – 5 szkoleń

Gminie Karsin – 3 szkolenia

Gminie Nowa Karczma – 3 szkolenia

Gminie Dziemiany – 2 szkolenia

Gminie Lipusz – 2 szkolenia.

 

Zadanie to zostało zlecono LGD Stolem przez Gminę Lipusz, ktora otrzymala dofinansowanie na ten cel od Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Szkolenia prowadzić będą pracownicy LGD Stolem i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Odział w Gdyni.

 

Na spotkania w szczególności zapraszamy przyszłych beneficjentów programu LEADER;

– osoby fizyczne zameldowane lub wykonujące działalność na obszarze działnia LGD Stolem.

– osoby prawne (kościoły, stowarzyszenia, fundacje, gminy i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy), które mają siedzibę

lub prowadzą działalność na obszarze LGD Stolem.

 

Pierwsze szkolenie na które zapraszamy w/w beneficjentów z terenu Gminy Lipusz odbędzie się 1 października 2008 r. o godz. 9.00 w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu, przy ul. Młyńskiej 12.

 

Program szkolenia:

1. Prezentacja LGD Stolem.

2. Oś 4 LEADER w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3. Lokalna Strategia Rozwoju – wizja, cele, przedsięwzięcia i budżet.

4. Szczegółowe działania PROW zapisane w LSR i ich realizacja.

– Odnowa i Rozwój Wsi,

– Różnicowanie w zakresie działalności nierolniczej,

– Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw,

– Małe projekty.

 

Czas szkolenia – ok. 3 godzin.

W trakcie szkolenia serwis kawowy z poczęstunkiem uczestników.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

Szczegółowy terminarz szkoleń będzie dostępny w następnym tygodniu.

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy