Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty na Walne Zebranie Członków

01 grudzień2008

Poniżej znajdują się wszystkie projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być podjęte na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD Stolem w dniu 8 grudnia 2008 r.

Załączniki:

Uchwala_Nr_7_zmiany_wzoru_karty_wyborczej+zalacznik

Uchwala_Nr_8_regulamin_WZC+zalacznik

Uchwala_Nr_9_wybor_czlonkow_Rady

Uchwala_Nr_10_wybor_Przewodniczacego_RadyUchwala_Nr_12_LSR

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy