Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I POSIEDZENIE RADY LGD STOLEM W SPARWIE NABORU 1/2017/G

10 styczeń2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05.01.2018  odbyło się I posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie dokonania oceny i wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2017/G.  Do LGD wpłynęło łącznie 9 wniosków, z czego do dnia posiedzenia Rady LGD Stolem  wycofanych zostało 5 wniosków. Zgodnie z Procedurą wyboru i oceny grantobiorców, członkowie Rady uznali konieczność wysłania  do pozostałych 4-ech wnioskodawców wezwań do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów celem rzetelnego przeprowadzenia poszczególnych etapów oceny .  Poniżej publikujemy do państwa wglądu protokół  z posiedzenia Rady zawierający informacje o wykluczeniach członków Rady w związku z potencjalnym konfliktem interesów . W dniu dzisiejszym zostaną wysłane  do wnioskodawców scany wezwań do uzupełnień  na które wnioskodawcy zobowiązani są odpowiedzieć w ciągu 5 dni od dnia wysłania pisma. Po przeprowadzeniu etapu uzupełnień zwołane zostanie II-ie posiedzenie Rady na którym dokonana zostanie ocena zgodności z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru, ustalone zostaną kwoty wsparcia oraz sporządzona lista zadań wybranych/niewybranych do finansowania.

Protokół_XI_Posiedzenie_1_2017_G

Rejestr_interesów_1_2017_G

Tabela_wykluczeń_1_2017_G

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy