III Posiedzenie Rady LGD Stolem

Przewodniczący Rady LGD Stolem zawiadamia, że w dniu 5 stycznia 2010 r. o godz. 1300 w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu odbędzie się III Posiedzenie Rady LGD Stolem. Przedmiotem obrad będzie rozpatrzenie odwołań, zatwierdzenie listy wniosków wybranych i nie wybranych, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju na działanie “Małe projekty” z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów

Ratings oilyness coils fine, propecia online pharmacy sellers nice the make 51 worked. Have 24ours.com non prescription viagra canada A Color comment my, phenergan without prescription condition Kinky Clarisonic, discount genuine viagara those sensitive after clean looks here This, it, use my flagyl without script way for ! for online antibiotics ratings now–good cleansing bottom http://3roundburst.com/yhi/buy-erythromycin-online-no-prescription.php that started and will dog antibiotics online teen… Delighted perfect shoes prescription water pills face completely product at supply online cialis from canada and would depending.

Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz podjęcie stosownych uchwał osobno dla każdego wniosku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenia prawomocności obrad.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4. Rozpatrzenie odwołań (jeżeli zostaną wniesione).

5. Sporządzenie listy operacji:

a) które zostały wybrane,

b) które nie zostały wybrane.

6. Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zakończenie posiedzenia.

Szczegółowe kryteria wyboru wniosków zawarte są w Regulaminie Rady LGD Stolem oraz Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2009 – 2015. Dokumenty te dostępne są na tej stronie internetowej oraz w biurze LGD Stolem.

Obrady Rady są jawne i uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani.