Informacja o projekcie solarnym

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gmin należących do LGD Stolem, możliwością zakładania instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych informujemy, że na dzień dzisiejszy, nie ma możliwości uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej takiej inwestycji za pośrednictwem naszego stowarzyszenia. 

Obecnie w mediach ukazują się informacje o tym, iż niektóre samorządy przymierzają się do aplikowania o takie środki z Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, gdzie dofinansowanie instalacji solarnej na budynku mieszkalnym wyniesie 75% kosztów inwestycji. O środki te występować będą Stowarzyszenia założone przy współudziale Samorządu, m.in. w celu uzyskania dofinansowania na taką inwestycję. Każdy kto będzie chciał otrzymać dofinansowanie zobowiązany będzie do wstąpienia do  takiego Stowarzyszenia.

Lokalna Grupa Działania Stolem  w roku ubiegłym przymierzała się do realizacji projektu pn. “Solary na dachach Stolema”. Jednak wartość projektu, której minimum to  1 mln zł. i chociaż samorządy należące do LGD Stolem deklarowały, że wspomogą finansowo przedsięwzięcie, to biorąc pod uwagę fakt, że przy realizacji projektu musiałby najpierw wyłożyć te 75% kosztów inwestycji (czyli ok. 1 mln zł.) projekt ten został zawieszony.  Samorządy obecnie realizują sporo inwestycji, na które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej i  najpierw muszą sfinansować te zadania ze środków własnych, a potem otrzymają refundację poniesionych kosztów. Taka jest zasada realizacji projektów w większości programów unijnych.

Jeżeli zostaną stworzone jakieś programy (krajowe bądź unijne), które dadzą możliwość realizacji takiej ekologicznej inwestycji na prostszych zasadach (bez potrzeby zakładania specjalnych stowarzyszeń), tak aby mieszkańcy mogli skorzystać z bezpośredniego dofinansowania instalacji solarnych lub innych ekologicznych źródeł ciepła w swoich budynkach to nasze stowarzyszenie włączy się do takiej inicjatywy i pomoże mieszkańcom z terenu LGD Stolem w pozyskaniu dofinansowania na tą inwestycję.