Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wstępnej weryfikacji naboru na Pracownika administracyjno – wdrożeniowego

22 sierpień2011

W dniu 17 sierpnia 2011r. zakończył się nabór podań w ramach konkursu na wolne stanowisko pracy w LGD Stolem “Pracownik administracyjno – wdrożeniowy”. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs swoje aplikacje złożyło 27 osób, w tym 4 były niekompletne. W wyniku oceny formalnej do rozmów kwalifikacyjnych wybrane zostały cztery osoby spełniające kryteria konieczne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy.

Lista osób spełniających kryteria konieczne:

1. Gliszczyński Piotr

2. Hering Katarzyna

3. Put Hanna

4. Zaborowska Monika.

W/w kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy