Informacja o wyniku naboru na stanowisko “Pracownik administracyjno – wdrożeniowy”

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 24 sierpnia 2011 roku rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko “Pracownik administracyjno – wdrożeniowych” w LGD Stolem, Komisja rekrutacyjna wybrała na w/w stanowisko pracy Pana Piotra Gliszczyńskiego. Kandydat spełnia wymagania formalne i merytoryczne do pracy na stanowisku “pracownik administracyjno – wdrożeniowy” w LGD Stolem. Pozostałym kandydatom dziękujemy za udział w konkursie.