Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

IX Posiedzenie Rady LGD Stolem

26 maj2011

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem zwołuje IX Posiedzenie Rady LGD Stolem w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań (jeżeli wpłyną) oraz wyboru lub niewybrania  operacji do dofinansowania w ramach LSR  , które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z Osi 4 Leader PROW 2007-2013. Posiedzenie odbędzie się w dniu 2 czerwca (czwartek) 2011 r. o godz. 900 w siedzibie LGD Stolem (Lipusz, ul. Wybickiego 27).

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenia prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

3.       Wybór Sekretarza Obrad.

4.       Podpisanie deklaracji bezstronności.

5.       Rozpatrzenie odwołań (jeżeli nastąpią).

6.       Sporządzenie ostatecznej listy rankingowej operacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

7.       Podjęcie uchwał dla każdego wniosku indywidualnie o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania w ramach LSR.

8.       Podjęcie uchwał:

a)       w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wg liczby uzyskanych punktów   osobno dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

b)       w sprawie zatwierdzenia listy operacji, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR

9.       Wolne wnioski i zapytania.

10.    Zakończenie posiedzenia.

Obrady Rady są jawne i uczestniczyć w nich mogą wszyscy zainteresowani.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy