Konferencja „Żywność wysokiej jakości szansą rozwoju regionu”

Jan Kozłowski, Marszałek Województwa Pomorskiego, serdecznie zaprasza na konferencję „Żywność wysokiej jakości szansą rozwoju regionu”. Spotkanie odbędzie się 6 lutego br. o godz. 11.00 w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Uczestnicy dowiedzą się, jak można przystąpić do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskie i które wyroby spożywcze mogą ubiegać się o miano produktu tradycyjnego i regionalnego. Marszałek Województwa Pomorskiego, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podpiszą list intencyjny, który zapoczątkuje popularyzację żywności wysokiej jakości w handlu i pozwoli stworzyć warunki do urynkowienia pomorskich tradycji kulinarnych.

Na konferencję zapraszamy producentów żywności, właścicieli gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych, sklepów i przetwórni ekologicznych, producentów produktów tradycyjnych, restauratorów oraz wszystkich zainteresowanych.

 

Więcej informacji o konferencji

można uzyskać pod nr tel. 058 32 68 774 lub pisząc na adresy e-mail: m.loose@woj-pomorskie.pl, a.raczynska@woj-pomorskie.pl oraz na www.dprow.woj-pomorskie.pl.