KONKURS FOTOGRAFICZNY “TU JEST MOJE MIEJSCE-POMORSKIE!”

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego realizuje konkurs fotograficzny poświęcony tematyce unijnej pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”.

Celem Konkursu jest skierowanie uwagi mieszkańców województwa pomorskiego na zmiany, jakie nastąpiły na obszarach wiejskich, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych a także stworzenie możliwości zaprezentowania oraz ukazania wpływu Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów wiejskich województwa.

Konkurs fotograficzny adresowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego w podziale na dwie kategorie wiekowe:

  • dzieci i młodzież(w wieku 12-18 lat),
  • osoby pełnoletnie(powyżej 18 roku życia).

Fotografię należy przesłać na adres: ksow@pomorskie.eu w terminie do 15 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP www.dprow.pomorskie.eu w zakładce konkurs fotograficzny.

W załączeniu wersja elektroniczna Regulaminu konkursu wraz załącznikami.

Regulamin konkursu fotograficznego

załacznik nr 2 – Zgoda na udział

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy