Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs na działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI rozstrzygnięty

15 marzec2012

Podczas XIII Posiedzenia Rady LGD Stolem, które odbyło się w dniu 13 marca 2012 r. w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu,  Radni podjęli  uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI  Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Do finansowania na działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI wybrano 8 wniosków, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu). Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów wyniosła 776 092,00 zł co stanowi 97,99% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie, wobec czego wszystkie złożone wnioski zmieściły sie w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs.
Wnioski zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie przejdą weryfikację racjonalności i kwalifikowalności kosztów operacji.


 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy