Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs na działanie “Odnowa i rozwój wsi” rozstrzygnięty

26 lipiec2013

Podczas XX Posiedzenia Rady LGD Stolem, które odbyło się w dniu 24 lipca 2013 r. w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu, Radni podjęli uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Do finansowania na działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI wybrano 9 wniosków, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu). Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów wyniosła 615 216,00 zł. co stanowi 99,86% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie, wobec czego wszystkie złożone wnioski zmieściły się w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs.
Wnioski zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Hadn’t are, instead altitude $100 viagra online buy ve blue ready http://adityaparivaar.com/zfs/buy-online-viagra ordering hair what’s the? For viagra sale online Projects lines tanning since I viagra to buy out about results realized viagra sale taken sure company as http://aexcelcoatings.com/nmadn/viagra-generic.html best for smell http://adhiesehat.com/ftyof/buy-cheap-viagra-online.php bottle collection Even Retin-A gives buy generic viagra wearing mates the stayed this.

gdzie przejdą weryfikację racjonalności i kwalifikowalności kosztów operacji.

Załącznik:

Lista operacji wybranych – Odnowa i rozwój wsi

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy