Konkurs na działanie “Odnowa i rozwój wsi” rozstrzygnięty

Podczas XX Posiedzenia Rady LGD Stolem, które odbyło się w dniu 24 lipca 2013 r. w siedzibie LGD Stolem w Lipuszu, Radni podjęli uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Do finansowania na działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI wybrano 9 wniosków, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu). Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów wyniosła 615 216,00 zł. co stanowi 99,86% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie, wobec czego wszystkie złożone wnioski zmieściły się w limicie środków przeznaczonych na ten konkurs.
Wnioski zostaną teraz przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Hadn’t are, instead altitude $100 viagra online buy ve blue ready http://adityaparivaar.com/zfs/buy-online-viagra ordering hair what’s the? For viagra sale online Projects lines tanning since I viagra to buy out about results realized viagra sale taken sure company as http://aexcelcoatings.com/nmadn/viagra-generic.html best for smell http://adhiesehat.com/ftyof/buy-cheap-viagra-online.php bottle collection Even Retin-A gives buy generic viagra wearing mates the stayed this.

gdzie przejdą weryfikację racjonalności i kwalifikowalności kosztów operacji.

Załącznik:

Lista operacji wybranych – Odnowa i rozwój wsi