Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkursy na działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz tzw. MAŁE PROJEKTY rozstrzygnięte

14 czerwiec2013

Rada LGD Stolem na swoim XVIII posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu, podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz działania tzw. “MAŁE PROJEKTY”  z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Do finansowania na działanie RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ  wybrano jeden wniosek, który znalazł się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu).

Do finansowania na działanie MAŁE PROJEKTY wybrano 14 wniosków, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu).

Pozostałe 9 wniosków z powodu wyczerpania limitu środków nie zostało wybranych do realizacji LSR.

Wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów dla działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ wyniosła 70 000,00 zł, co stanowiło 29,87% alokacji przewidzianej na to działanie w tym konkursie, natomiast dla działania MAŁE PROJEKTY wnioskowana kwota pomocy wyniosła 530 918,99 zł, co wykorzystało dostępną alokację w 177,87%.
Wnioski zostaną teraz przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Gdyni oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie przejdą weryfikację formalno-merytoryczną.

Załączniki:

Lista wybranych operacji – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista wybranych operacji – Małe projekty

 

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy