Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkursy na działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. “Małe projekty” – rozstrzygnięte

17 kwiecień2014

Rada LGD Stolem na swoim XXII posiedzeniu, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu, podjęła uchwały w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach działań: “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. “Małe projekty” z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Do finansowania na działanie “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  wybrano 2 wnioski, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu).

Do finansowania na działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  wybrano 2 wnioski, które znalazły się na liście projektów wybranych (lista w załączeniu).

W ramach tzw. “Małych projektów” na liście projektów wybranych znalazło się 16 wniosków, z czego 2 wnioski nie zmieściły się w limicie środków przeznaczonych na to działanie w tym naborze. (lista w załączeniu).

Pozostałe 9 wniosków  nie zostało wybranych do realizacji LSR.

Na działanie “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęły 2 wnioski, których wnioskowana kwota pomocy przez wszystkich beneficjentów wyniosła 133 967,50 zł, co stanowi 50,67% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie.

Na działanie  “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wpłynęły 3 wnioski, których łączna wnioskowana kwota pomocy wyniosła 280 000,00 zł, co wykorzystuje dostępną alokację w 140%.

Na tzw. “Małe projekty” wpłynęło 25 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 560 748,03 zł, co stanowiło 190,65% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie. Jako, że był to ostatni nabór na tzw. “Małe projekty”, wybrano operacje do 120% alokacji. Pierwszych 14 mieści się w limicie. Pozostałe 9 operacji z powodu wyczerpania limitu środków, nie zostało wybranych do realizacji LSR.
Wnioski zostaną teraz przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Gdyni oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdzie przejdą weryfikację formalno-merytoryczną.

Załączniki:

Lista operacji wybranych – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista operacji wybranych – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista operacji wybranych – Małych projekty

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy