Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje analizy SWOT, celów, budżetu, kryteriów i wskaźników LSR na lata 2016-2022

27 listopad2015

Zakończyliśmy kolejny cykl spotkań konsultacyjnych, które odbyły się na terenie każdej gminy objętej planowaną lokalną strategią rozwoju. W wyniku przeprowadzonych rozmów i dyskusji zostały przygotowane kolejne dokumenty do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2022. Zapraszamy do zapoznania się z nimi i końcowych konsultacji. Poniżej w załącznikach znajdują się propozycje kryteriów, wskaźników, celów wraz z podziałem budżetu oraz analiza SWOT i monitoring wraz z ewaluacją. Uwagi do tych propozycji można składać na załączonym formularzu uwag w terminie do 6 grudnia 2015r.

Załączniki:

Analiza SWOT – konsultacje

monitoring i ewaluacja do konsultacji

Cele z podziałem budżetu do konsultacji

Matryca – wskaźniki – CEL ogólny 1.dox

Matryca – wskaźniki – CEL ogólny 2

kryteria – rozwój przestrzeni publicznej

kryteria granty – zachowanie

kryteria – granty – aktywizacja

kryteria-premia-starterzy

kryteria – rozwój dział_gospodarczej

kryteria – inkubator

formularz_konsultacje_LSR-LGD_Stolem

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy