Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2029

19 kwiecień2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024 – 2029, które odbędą się 27 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipuszu (ul. Wybickiego 27, I piętro).

Na spotkaniu zostanie omówiona diagnoza obszaru oraz cele i wskaźniki jakie LSR powinna zrealizować z poszczególnych funduszy.

W szczególności zapraszamy przedstawicieli JST, NGO, KGW oraz Sołtysów i Przedsiębiorców – wszystkich interesariuszy przygotowywanej strategii.

W załączeniu proponowane cele i przedsięwzięcia jakie zamierzamy realizować wraz z przypisanym budżetem i grupami docelowymi.

Serdecznie zapraszamy!!!

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy