Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje zmian w LSR LGD Stolem na lata 2016-2023

21 Czerwiec2018

Informujemy, że w związku z brakiem zainteresowania wnioskodawców utworzeniem “Inkubatora przetwórstwa lokalnego”, pomimo ogłoszenia dwóch naborów w tym zakresie w ramach Poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 z naszej LSR, Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR). Zmiana dotyczy Przedsięwzięcia 2.2.1 w ramach celu ogólnego 2. i polega na przeformułowanie nazwy przedsięwzięcia i wskaźników do niego przypisanych. Dalej środki te zamierzamy przeznaczyć dla lokalnych przetwórców, aby mogli wzmocnić swój potencjał produkcyjno – usługowy i bardziej konkurować na rynku. Wprowadzenie tych zmian powinno pozwolić na osiągnięcie “kamieni milowych” zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r.. Propozycja zmian LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 26, 31, 40 i 64). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 29 czerwca 2018r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

Załączniki:

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konultacje_2_2018

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Publikacje

Partnerzy