Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

10 maj2019

Informujemy, że LGD Stolem zrealizowało zobowiązania wynikające z par. 8 ust. 3 umowy ramowej i w związku z tym ma możliwość ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Zarząd LGD Stolem proponuje, aby środki te w kwocie 480 tys. zł. przeznaczyć na Przedsięwzięcie 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, czyli Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnim naborze z tego zakresu przeprowadzonym w marcu tego roku było bardzo duże zainteresowanie osób fizycznych, które chciały otrzymać tą “premię”. Wnioski złożyło 19 osób, a tylko dla pierwszych sześciu starczyło środków finansowych. Zwiększenie środków na to przedsięwzięcie pozwoli na przyznanie kolejnych 8 premii po 60 tys. zł.

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 39-40, 63, 65). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 17 maja 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konsultacje_maj_2019

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy