Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje zmiany LSR LGD Stolem na lata 2016-2023

28 luty2019

Informujemy, że Zarząd LGD Stolem po zapoznaniu się ze stanem wdrażania lokalnej strategii rozwoju podjął decyzję o uruchomieniu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stolem na lata 2016-2023 (LSR). Zmiana dotyczy przesunięcia środków finansowych w ramach  okresów  realizacji 2016-2018 oraz 2019-2021 -zapisanych w załaczniku nr 3 do LSR – Plan działania …. . Zmiana ta wynika z powstałych oszczędności środków w ramach realizacji pierwszego kamienia milowego. Niektóre wskaźniki produktu zostały osiągnięte na poziomie  powyżej 80%, jednak powstałe oszczędności  są tak małe, że nie ma możliwości ogłoszenia ponownych naborów w zakresie tych przedsięwzięć i zapewnienia 100% realizacji wskaźników.  Zasadne zatem jest przeniesienie tych środków na te przedsięwzięcia, gdzie wskaźniki jeszcze nie zostały osiągnięte a powstałe oszczędności zwiększą alokację zaplanowanych do przeprowadzenia  konkursów. Przeniesienie środków nie skutkuje zmianą ich wielkości w ramach celów ogólnych.

Propozycja zmiany LSR znajduje się w załączeniu i zaznaczona jest na żółto (str. 61-63). Dodatkowo w załączeniu znajduje się formularz zmian… i Państwo jako adresaci LSR za pomocą tego formularza mogą zgłaszać swoje uwagi do zaproponowanych zmian. Konsultacje trwają do 11 marca 2019r. Jeżeli do tego terminu nie wpłyną, żadne uwagi, Zarząd LGD podejmie uchwałę o zmianie LSR w powyższym zakresie.

LSR_2016-2023_LGD_Stolem_konsultacje_2019

Formularz proponowanych zmian w LSR 2016-2023

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy