Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Krajowy konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

22 lipiec2009

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje w roku bieżącym drugą edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Wzorem roku ubiegłego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, koordynuje organizację konkursu na szczeblu wojewódzkim.

Informujemy również, że konkurs będzie przeprowadzony na terenie całego kraju a gospodarstwa będą oceniane w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Termin składania wniosków o udział w konkursie upływa z dniem 31 lipca 2009 roku (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego). Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrzone.

Poniżej zamieszczony został regulamin wraz z załącznikami. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem, a uczestników konkursu o pobranie go oraz wypełnienia załącznika nr 2 -Formularza zgłoszeniowego.

Załącznik:

regulamin_konkursu_2009

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy