Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kurs przewodników

17 luty2015

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Stolem do zapisywania  się na kurs przewodników turystycznych po Borach Tucholskich, Wysoczyźnie Krajeńskiej i Ziemi Kościerskiej. Kurs obejmuje nast. tematy:

a) Historia regionu na tle historii Polski,
b) Kultura i sztuka regionu,
c) Charakterystyka geograficzna regionu,
d) Etnografia regionu,
e) Środowisko przyrodnicze regionu i jego ochrona,
f) Zagospodarowanie turystyczne regionu,
g) Terenoznawstwo i topografia,
h) Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych (wyjazd terenowy po obszarze szkolenia),
i) Ogólne zasady bezpieczeństwa na wycieczkach.

Zajęcia będą odbywać się będą w Chojnicach . Średnio co 2 tygodnie w weekendy (sobota – niedziela) od miesiąca marca do czerwca 2015 r.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy składać w biurze LGD Stolem w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7  lub wypełniony i podpisany w formie skanu przesłać na adres e-mailowy: biuro@lgdstolem.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie lub osobiście w biurze LGD Stolem.

 

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy