Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja projektu “Ratownik bliżej nas” już na półmetku. Kursanci ochotniczych straży pożarnych z obszaru LGD Stolem po egzaminie na ratownika kwalifikowanego

27 wrzesień2013

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W dniu 24 września 2013 r. odbył się egzamin na ratownika kwalifikowanego pierwszej pomocy medycznej. Egzamin był zwieńczeniem trwającego cztery weekendy szkoleniowe kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ratowników OSP z terenu działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stolem, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W kursie wzięło udział 30 osób (20 mężczyzn i 10 kobiet) w wieku 18-24 lat. Egzamin zdało 28 osób na 30 uczestników. Po pomyślnym przebiegu egzaminu uczestnicy otrzymali tytuł „Ratownika” zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Na egzaminie obecny był: Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie brygadier Tomasz Klinkosz, który włączył się aktywnie jako Partner się w realizację projektu udostępniając zaplecze lokalowe PPSP oraz dostęp do sprzętu technicznego wykorzystywanego w trakcie zajęć kursowych i podczas egzaminów realizowanego projektu „ Ratownik bliżej nas” oraz dyrektor biura LGD Stolem Robert Ebertowski którzy przywitali wszystkich zgromadzonych i życzyli pomyślnego zdania egzaminu.

Kurs ratownictwa medycznego składał się 66 godzin szkoleniowych oraz dodatkowo 8 godzin warsztatów psychologii w akcjach ratunkowych. Kurs realizowany był przez zespół instruktorów ratowników oraz psychologa. Uczestnicy kursu poznali zasady prowadzenia segregacji wstępnej w przypadku zdarzeń masowych, zasady zapewniania sobie i innym bezpieczeństwa sobie i poszkodowanym, zasady funkcjonowania systemu pomocy medycznej oraz możliwości sprzętu przeznaczonego do udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy kursu w efekcie nauczyli się rozpoznać stan zdrowia poszkodowanego, udzielić adekwatnej pomocy, wdrożyć właściwe procedury ratownicze, przeprowadzić ewakuację poszkodowanego ze strefy zagrożenia, a także wykorzystać sprzęt przeznaczony do ratowania życia. Na zajęciach praktycznych pojawiły się przypadku zagrożeń typowych dla środowiska wiejskiego, takich jak wypadki przy maszynach rolniczych.

 

Podczas zajęć prowadzonych przez psychologa uczestnicy poznali zagadnienia takie jak: stres traumatyczny w pracy strażaka, sposoby radzenia sobie ze stresem, pomoc psychologiczna dla poszkodowanych. Celem zajęć z psychologii był rozwój zdolności komunikacyjnych, wzrost poziomu samooceny i motywacji do działania oraz zwiększenie odporności na stres, zwłaszcza w trakcie akcji ratowniczych i po ich zakończeniu.

W ramach projektu w dniu 8 września 2013 r. na stadionie sportowym w Lipuszu przeprowadzono piknik edukacyjny z pokazem instruktażowo-szkoleniowym w zakresie ratownictwa medycznego dla mieszkańców obszaru LGD Stolem, podczas którego przygotowano inscenizację wypadku drogowego wraz z fachowym i przystępnym objaśnieniem zasady pierwszej pomocy i zachowań w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia i życia z wykorzystaniem posiadanego sprzętu.

W ramach projektu zostaną jeszcze zorganizowane spotkania na temat pierwszej pomocy medycznej w każdej gminie obszaru LGD Stolem, które skierowane są do wszystkich mieszkańców obszaru LGD Stolem, a których dodatkowym punktem będzie zachęcenie kobiet do zaangażowania się w edukację dla bezpieczeństwa poprzez wstąpienie do Ochotniczej Straży Pożarnej oraz udział w szkoleniach organizowanych w ramach jej struktur. Po uzyskaniu certyfikatów druhny i druhowie zasilą zasoby lokalnych jednostek OSP w wykwalifikowaną kadrę zdolną do przeprowadzania działań ratowniczych w trakcie zdarzeń losowych.

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy