Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekty współpracy

Tytuł projektu współpracy: W KASZUBSKICH I KOCIEWSKICH PROGACH – KATALOG TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Cel projektu współpracy:

Celem projektu jest zintegrowany rozwój turystyki wiejskiej regionu Kaszub i Kociewia w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez wspólną promocję oferty agroturystycznej w sezonie 2012/2013

Partnerzy :

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby – Koordynator, Partner 1

Lokalna Grupa Działania STOLEM – Partner 2

Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” – Partner 3

Lokalna Grupa Działania “Wstęga Kociewia” – Partner 4

Budżet realizacji projektu:

186 004,68 zł

Okres realizacji:

IV – IX. 2012 r.

 

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy