Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista wniosków złożonych na działanie MAŁE PROJEKTY oraz TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

13 październik2010

Zakończył się nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działanie “Małe projekty” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, który trwał od 13 września do 12 października 2010 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do biura LGD wpłynęło 17 wniosków na działanie “Małe projekty”, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 334 290,06 zł. co stanowi 111,47% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie oraz 1 wniosek na działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, którego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 26 750,00 zł.

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na oba działania. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie ok. 40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR i następnie dokumenty konkursowe zostaną przekazane do Samorządu Województwa Pomorskiego w przypadku działania “Małe projekty” oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa , gdzie nastąpi dalsza ocena wniosków.

Załączniki:

lista_wnioskow_o_przyznanie_pomnocy_na_dzialanie_male_projekty

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy