Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista wniosków złożonych w ramach naboru na działanie ODNOWA i ROZWÓJ WSI

13 luty2012

Zakończył się nabór wniosków w ramach wdrażania lokalnych strategi rozwoju(LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działanie “Odnowa i rozwój wsi”, który trwał od 16 stycznia 2012r.  do 10 lutego 2012r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do biura LGD wpłyneło 8 wniosków, ktorych łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 776 092,00 zł co stanowi 97,99% alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie. Wnioskodawcy – Gminy z obszaru LGD wnioskują przede wszystkim na budowę, przebudowę, remonty i wyposażenie ośrodków kultury oraz budowę placów zabaw.

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na działanie “Odnowa i rozwój wsi”. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie około  40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR i następnie dokumenty zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, gdzie nastąpi dalsza ocena wniosków.

Załączniki:

Lista_wnioskow_Odnowa_i_rozwoj_wsi_2012

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy