Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista złożonych wniosków na działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Małe projekty”

13 maj2013

Zakończyły się nabory wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz  tzw. „Małe projekty”, które trwały od 24 kwietnia do 10 maja 2013 r.

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy, do biura LGD wpłynął 1 wniosek na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, którego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 70 000,00 zł, co stanowi 29,87 % alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie oraz 23 wnioski na działanie „Małe projekty”, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  530 918,99 zł, tj. 177,87 % alokacji przeznaczonej na konkurs.

Na działanie “Małe projekty” był to piąty nabór (przedostatni), natomiast na “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” trzeci nabór (ostatni).

W załączniku poniżej znajduje się lista złożonych wniosków na oba działania. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie ok. 40 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR.

Lista wniosków o przyznanie pomocy – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista wniosków o przyznanie pomocy – Małe projekty

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy