Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla działań “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz “Małe projekty”

29 maj2013

W dniu 28 maja 2013 r. odbyło się XVII Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była ocena wniosków złożonych w ramach naborów na działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 na “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małe projekty”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszone konkursy.

Członkowie Rady uchwalili, że  wniosek złożony w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest zgodny z LSR LGD Stolem oraz został oceniony pod kątem lokalnych kryteriów wyboru (lista w załączeniu). Natomiast dla tzw.  “Małych projektów”,  rada uznała, że jeden wniosek jest niezgodny z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru powstała lista operacji (w załączniku poniżej), od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pierwsze 14 wniosków znalazło się w limicie środków przewidzianych w naborze.

Wnioskodawcy mają 10 dni (od zamieszczenia tej informacji) na złożenie ewentualnych odwołań od oceny Rady LGD Stolem.

Załączniki:

Lista ocenionych wniosków według lokalnych kryteriów wyboru – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista ocenionych wniosków według lokalnych kryteriów wyboru – Małe projekty

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy