Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Listy ocenionych operacji według lokalnych kryteriów wyboru dla działań RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

19 maj2011

W dniu 18 maja 2011 r. odbyło się VIII Posiedzenie Rady LGD Stolem, którego głównym tematem była ocena wniosków złożonych w ramach naboru na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013 dla działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Członkowie Rady uchwalili, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny względem lokalnych kryteriów wyboru powstały listy operacji (w załącznikach poniżej) od najwyższej do najniższej ilości pkt. dla obu działań.

Wnioskodawcy mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań od oceny Rady LGD Stolem.

Załączniki:

lista_ocenionych_operacji_Tworzenie

lista_ocenionych_operacji_Roznicowanie

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy