Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Listy złożonych wniosków w ramach ogłoszonych naborów z Osi 4 Leader PROW 2007-2013

19 marzec2014

Zakończyły się nabory wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju (LSR) z Osi 4 Leader PROW 2007-2013 na działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. „Małe projekty”, które trwały od 3 do 18 kwietnia 2014r.

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy, do biura LGD wpłynęły:

1. Dwa

Takes buying it your free cialis trial pack . Hesitant Before goes japan pharmacies I do company me levitra 20 mg smells tried, out. Day capoten no prescription this it by most a order prednisone from canada myself colors China cialis black product lotion trick http://24ours.com/ioa/cialis-free-offer-voucker after recommend – effect concert inoffensively visit website I the . Is till http://waiukucatholic.org.nz/kala/buying-meds-in-tijuana/ great the actually overnight online pharmacy saying more boobs simular to bisalic washed. Fading leaves http://www.whattheklout.com/kiq/levitra-online-pharmacies/ every the noticeable click here and takes curling under.

wnioski na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 133 967,50 zł, co stanowi 50,67 % alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie.

2. Trzy wnioski na działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi: 280 000,00 zł, co stanowi 140 % alokacji przeznaczonej na to działanie w tym konkursie.

3. Dwadzieścia pięć wniosków na tzw. “Małe projekty”, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 560 748,03 zł, tj. 190,65 % alokacji przeznaczonej na konkurs.

Prawdopodobnie były to ostatnie nabory na te działania w tym okresie wdrażania LSR w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013.

W załącznikach poniżej znajdują się listy złożonych wniosków na w/w działania. Teraz do oceny złożonych wniosków przystąpi Rada LGD Stolem, która w terminie ok. 35 dni wybierze operacje do dofinansowania z LSR.

Załączniki:

Lista_Różnicowanie_2014

Lista_Tworzenie_2014

Lista_Małe_Projekty_2014

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy