Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

“Małe projekty” ocenione

18 grudzień2009

Członkowie Rady LGD Stolem na posiedzeniu w dniu 15 grudnia dokonali oceny wniosków na “Małe projekty”, które wpłynęły do biura LGD Stolem w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju z Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013. Członkowie Rady zgodnie stwierdzili, że wszystkie wnioski są zgodne z LSR LGD Stolem. Natomiast w wyniku oceny względem lokalnych kryteriów wyboru powstała lista operacji (w załączniku) od najwyższej do najniższej ilości pkt. Wnioski, które uzyskały 75 i więcej punktów na tym etapie oceny kwalifikują się do wyboru.

Następne posiedzenie Rady planowane jest na 5 stycznia 2010 r. o godz. 13.00 w siedzibie LGD Stolem.

 

Załącznik:

lista_operacji

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy