Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LIPUSZU

12 lipiec2021

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W LIPUSZU

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 lipca 2021 r. (poniedziałek), w godzinach 12.00-14.30, w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania STOLEM, przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu będzie miał miejsce dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:

  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Kursy, szkolenia i dla osób w wieku aktywności zawodowej,
  • instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw (preferencyjne pożyczki, poręczenia),
  • wsparcie dla działań na rzecz dzieci i młodzieży w ramach programu „ERASMUS +”,
  • wsparcie z funduszy europejskich na termomodernizację budynków wielorodzinnych,
  • Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i inne…

 

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przygotowany zostanie przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy europejskich w Chojnicach przy współpracy z Stowarzyszeniem LGD STOLEM

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy