Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABÓR NR 17/2021 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

23 grudzień2021

W dniu 22.12.2021r  LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 17/2021 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 15 wniosków o przyznanie pomocy.  Koszt całkowity złożonych wniosków to  1 024 011,44 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 900 000,00 zł. Wg stanu na dzień ogłoszenia naboru wniosków alokacja środków przeznaczona na konkurs wynosiła 149 043,24 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 596 172,96 zł. 

Poniżej zamieszczamy rejestr złożonych wniosków:

Rejestr_wniosków_17_2021

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy