Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór na działanie „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

14 lipiec2014

Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna ostatni nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 28 lipca do 12 sierpnia 2014 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem.

Alokacja na konkurs wynosi 312 570,00 zł.

Poniżej w załącznikach znajduje się ogłoszenie o naborze, formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja i pozostałe dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji..

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

Załączniki

Ogloszenie o naborze – Odnowa i rozwój wsi 2014

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukacja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriow wyboru

Lokalne kryteria wyboru

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Stolem

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy