Nabór Nr 9/2018 zakończony

W dniu 10 września 2018 roku o godz. 15:30 LGD Stolem zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 9/2018 w ramach wdrażania LSR z PROW 2014-2020. Do LGD wpłynęły łącznie 2 wnioski – z zakresu Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1   Rozwój przetwórstwa lokalnego poprzez rozwój działalności gospodarczej. Poniżej publikujemy rejestr złożonych wniosków w ramach zakończonego naboru. Lista zamieszczona została również na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD przy ul. Derdowskiego 7 w Lipuszu.

Scan_rejestr_9_2018