Nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej zakończony

W dniu 3 września 2019r, LGD Stolem zakończyło nabór wniosków nr 11/2019 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej na obszarze LSR w ramach Poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Do Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 8 wniosków o przyznanie pomocy. Koszt całkowity złożonych wniosków to 2 461 657,52 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi łącznie 1 177 802,00 zł. Alokacja środków przeznaczona na ten konkurs to 811 152,00 zł. Poniżej rejestr złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_Nabór_Nr_11_2019