Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABORY NR 18/2022 I 19/2022 ZAKOŃCZONE

18 maj2022

W dniu 17.05.2022r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 18/2022 i 19/2022 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 6 wniosków o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 18/2022 wpłynęło 5 wniosków. Koszt całkowity złożonych wniosków to 1 497 566,01 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 762 570,59 zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 18/2022 wynosi 269 593,81 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 1 078 375,24 zł. Natomiast w ramach konkursu nr 19/2022  wpłynął 1 wniosek. Łączny koszt całkowity wynosi 300 400,08zł, a wnioskowana kwota pomocy to 143 167,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 19/2022 wynosiła 50 322,45 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 201 289,80zł. Poniżej rejestry złożonych wniosków.

Rejestr_wniosków_18_2022

Rejestr_wniosków_19_2022

 

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy