Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NABORY WNIOSKÓW NR 13/2019 i 14/2019 ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

11 grudzień2019

W dniu 10.12.2019r  LGD Stolem zakończyło nabory wniosków nr 13/2019 i 14/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Do Stowarzyszenia wpłynęły łącznie 3 wnioski o przyznanie pomocy.    W ramach naboru nr 13/2019 wpłynęły 2 wnioski.Koszt całkowity złożonych wniosków to  388 416,00 zł, natomiast kwota wnioskowana wynosi 247 149,09zł. Alokacja środków przeznaczona na konkurs nr 13/2019 to 388 416,00zł. W ramach konkursu nr 14/2019 natomiast wpłynął 1 wniosek. Koszt całkowity wynosi 99 245,00zł, a wnioskowana kwota pomocy to 63 149,00zł. Alokacja środków na konkurs nr 14/2019 wynosiła 99 245,00zł.

Poniżej rejestry złożonych w ramach naboru wniosków.

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_13_2019

Rejestr_złożonych_wniosków_nabór_14_2019

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy