WYNIKI OCENY W RAMACH NABORU NR 20/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 20/2023

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORÓW NR 18/2022 I 19/2022

Ogłoszenie o naborze nr 19/2022

Ogłoszenie o naborze nr 18/2022

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 17/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 17/2021

WYNIKI OCENY I WYBORU OERACJI – dot. naboru nr 15/2021, 16/2021 oraz operacji własnych

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 16/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 15/2021

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI RADY LGD STOLEM – dotyczy naboru nr 13/2019, 14/2019 i 11/2019

Ogłoszenie o naborze nr 14/2019

Ogłoszenie o naborze nr 13/2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 12/2019

Ogłoszenie o naborze nr 12/2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 11/2019

Ogłoszenie o naborze nr 11/2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI w ramach naboru nr 10/2019

OGLOSZENIE O NABORZE NR 10/2019

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 9/2018

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

Ostateczne wyniki oceny i wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 3/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 8/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2018

Wyniki oceny naboru nr 2/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017/G

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017 

WYNIKI OCENY I WYBORU OPERACJI W RAMACH NABORU NR 5/2017

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017 

Wyniki oceny naboru nr 3/2017 i naboru nr4/2017

Ogłoszenie nr 4/2017 

Ogłoszenie nr 3/2017

Wyniki oceny naboru nr 1/2016 i naboru nr2/2016

Ogłoszenie nr 2/2016

Ogłoszenie nr 1/2016