Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odbyło się szkolenie dla beneficjentów działań RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ oraz TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

16 kwiecień2012

Dnia 16 kwietnia 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się spotkanie informacyjne – szkolenie zorganizowane przez LGD Stolem dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach działań Różnicowanie w kierunku działalnosci nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W spotkaniu wzięło udział 21 uczestników.

Szkolenie finansowane było z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 w ramach “Wdrażania lokalnej strategii rozwoju”.

Od 16 kwietnia do 9 maja 2012 r.  trwają nabory wniosków na wyżej wymienione działania.

Poniżej prezentujemy zdjęcia ze szkolenia.

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy