Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie – nabór wniosków na działanie ODNOWA i ROZWÓJ WSI

23 czerwiec2010

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) –

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków:

12 lipca 2010 r. – 9 sierpnia 2010 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem; ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz;

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie: 700 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;

b) kryteria wyboru operacji przez LGD , określone w Lokalnej Strategii Rozwoju;

c)  wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;

d) wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru” dla działania „Odnowa i rozwój wsi” znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie: 58 680 05 70.

Załączniki:

ogloszenie_stolem_odnowa

wopp___wdra_anie_lsr__odnowa_

IW-1_413_313_2z

wopp__wdra_anie_lsr__odnowa_

loalne_kryteria_wyboru_Stolem

Opis_operacji_pod_katem_lokalnych_kryteriow_wyboru

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy