Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie – nabór wniosków na działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

21 marzec2011

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) –

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Limit środków dostępnych w konkursie:

390 000,00 zł.

Termin składania wniosków:

7 kwietnia 2011 r. – 29 kwietnia 2011 r.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio

i osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem; ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz;

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a)        wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

b)  kryteria wyboru operacji określone przez LGD w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,;

c)   wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;

d)  wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru” dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

 

oraz udostępniane są przez:

 

  • Centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,
  • Pomorski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni.

 

Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 40 pkt. na

100 możliwych do uzyskania

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie: 58 6800570.

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy