Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie – nabór wniosków na działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – od 3 do 18 marca 2014 r.

13 luty2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 3 marca do 18 marca 2014 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem w godz. 8.00 – 15.00.

Alokacja na konkurs wynosi 200 000,00 zł.

Poniżej w załączniku znajduje się ogłoszenie o naborze.

Wzory wniosków oraz pozostałe dokumenty konkursowe do pobrania ze strony UMWP
oraz w załączeniu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

Ekonomiczny Plan Operacji – wersja edytowalna

Ekonomiczny Plan Operacji – wersja nieedytowalna

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Szablon do wyliczania danych dotyczących zatrudnienia na potrzeby określenia momentu bazowego

Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna

Zapytanie ofertowe – wersja nieedytowalna

Gwarancja zwrotu zaliczki – wersja edytowalna

Gwarancja zwrotu zaliczki – wersja nieedytowalna

Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji związanej z nieruchomością

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy – wersja edytowalna

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy – wersja nieedytowalna

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie wnioskodawcy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Oświadczenie wnioskodawcy o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia Wniosku o przyznanie pomocy – wersja nieedytowalna

Wykaz działalności, w zakresie których może być przyznana pomoc

Lokalne kryteria wyboru

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Stolem

Wykaz minimalnych wymagań, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD Stolem

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy