Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie – nabór wniosków na działanie TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

26 sierpień2010

Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania (LGD) –

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Termin składania wniosków:

13 września 2010 r. – 12 października 2010 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem; ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz;

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Limit środków dostępnych w konkursie: 200 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

 

aa) wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania;

bb) wzory pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku

cc) kryteria wyboru operacji przez LGD , określone w Lokalnej Strategii Rozwoju;

cd)  wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;

de) wzór załącznika niezbędnego do wyboru operacji przez LGD pn. „Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru” dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

zznajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

–    Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie – www.armir.gov.pl 

–    Pomorskiego Oddzaiłu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem. Pytania należy kierować na adres email: biuro@lgdstolem.pl lub telefonicznie: 58 680 05 70.

Załączniki:

Wykaz_dodatkowych_dokumentow

WOPP_Mikroprzesiebiorstwa

Instrukcja_WOPP

lokalne_kryteria_wyboru

Opis_operacji_pod_katem_lokalnych_kryteriow_wyboru

Ekonomiczny_Plan_Operacji_EPO

Instrukcja_wypelniania_EPO

Oswiadczenie_status

oswiadczenie_de_minimis

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy