Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie – nabór wniosków na tzw. “Małe projekty” w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013

05 kwiecień2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM rozpoczyna nabór wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
O wsparcie mogą ubiegać się Wnioskodawcy z gmin objętych zasięgiem LGD Stolem , tj. gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma.

Aplikacje należy składać w terminie od 24 kwietnia do 10 maja 2013 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Stolem.

Alokacja na konkurs wynosi 298 479,25 zł.

Poniżej w załącznikach znajduje się ogłoszenie o naborze, aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja i pozostałe dokumenty.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze – tzw. “Małe projekty”

Wniosek o przyznanie pomocy – wersja edytowalna

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru

Lokalne kryteria wyboru

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD Stolem

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy