OGLOSZENIE O NABORZE NR 10/2019

Ogłoszenie o naborze nr 10/2019

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 15.03.2019r. – 29.03.2019r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 360 000,00 zł

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł

 

Poniżej do pobrania:

Ogłoszenie o naborze nr 10_2019 premia – pełna treść

Zał_1_do_ogłoszenia o naborze nr 10_2019- cele i wskaźniki

Zał _2_do_ogłoszenia o naborze nr 10_2019- dokumenty obligatoryjne i fakultatywne

Zał_3_do_ogłoszenia o naborze nr 10_2019- lokalne kryteria wyboru

 

Wzory dokumentów:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3zotwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

  • Biznesplan (.pdf)otwórz
  • Biznesplan (.docx)otwórz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)otwórz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.exel)- otwórz

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE LSR 2016-2023, PODZAKŁADCE WZORY DOKUMENTÓW  (II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania dział)– przejdź