Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR LGD Stolem na lata 2016-2023.
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 17/2021

16 listopad2021

Ogłoszenie o naborze nr 17/2021

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.1.1.: Podejmowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby, w ramach zakresu – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR, przez podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit.a  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

Forma wsparcia: premia

Termin składania wniosków: 30.11.2021r. – 22.12.2021r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać w biurze LGD Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną)

Limit środków dostępnych w konkursie: 149 043,24 EUR, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 596 172,96 zł.

 Kwota wsparcia:  60 000,00zł

PONIŻEJ DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze nr 17_2021 premia – PEŁNA TREŚĆ

Zał_1_do_ogłoszenia o naborze nr 17_2021

Zał _2_do_ogłoszenia o naborze nr 17_2021

Zał_3_do_ogłoszenia o naborze nr 17_2021

WZORY DOKUMENTÓW :

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

WERSJA 4Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 30.06.2021 r.

  • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)- pobierz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)- pobierz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy- pobierz

2) BIZNESPLAN

WERSJA 4Z dokumenty aktualne, obowiązujące od 30.06.2021 r.

  • Bizensplan (pdf)- pobierz
  • Biznesplan (wersja edytowalna)- pobierz
  • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (wersja edytowalna)- pobierz
  • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu- pobierz

3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (.exel)- otwórz

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE LSR 2016-2023, PODZAKŁADCE WZORY DOKUMENTÓW  (II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności – przejdź

Wyszukiwarka

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STOLEM

ul. Derdowskiego 7
83-424 Lipusz

tel/fax. 58 680 05 70
biuro@lgdstolem.pl

NIP 591-16-49-386
Regon 220227851

Nr rachunku bankowego:

81 8340 0001 0203 6418 2000 0001

Biuro czynne:

pon - pt. w godz. 7.30 - 15.30

Dyrektor biura:

Robert Ebertowski

kom. 503 12 46 12

123

Partnerzy